第十课:2011年12月10日

complex complement van richting

 • De werkwoorden uit groep A van het complement van richting kunnen gecombineerd worden met andere werkwoorden. Dit geeft een gedetailleerdere omschrijving van de beweging.

  - 他跑进去。
  - 她跳下来了。

 • Wanneer er een object bij staat dat een plaats aanduidt, komt deze ook vóór of , net als in het eenvoudig complement van richting.

  - 他跑进教室去。
  - 她从桌子跳下来了。

 • Bij objecten die geen plaats aanduiden werkt het ook weer hetzelfde als bij het eenvoudig complement van richting.

  - 她从冰箱拿出来一个苹果。
  - 她把牛奶放进冰箱去了。

 • kan trouwens enkel gebruikt worden indien aan volgende voorwaarden wordt voldaan:

  - er moet een lijdend voorwerp zijn dat bepaald is
  - het bijhorende werkwoord moet er één met een compliment zijn
  - het moet om een beweging of een verandering gaan

生词

klimmen, kruipen
tǎng
liggen

生字

tǎng

Geen opmerkingen: