Les 14 - 13 feb '10

Complement van richting

en worden bij een werkwoord geplaatst om de richting van de actie aan te duiden. Bij is de richting van de actie weg van de spreker of het onderwerp van gesprek, terwijl bij de richting van de actie net naar de spreker of het onderwerp van gesprek toe is.

- 他进来。 Hij komt binnen.
- 他进去。 Hij gaat naar binnen.
- 她出来。 Zij komt buiten.
- 她出去。 Zij gaat naar buiten.

De werkwoorden die gebruikt worden bij en kunnen ingedeeld worden in twee groepen. De eerste groep bestaat uit de volgende acht werkwoorden: 上,下,到,进,出,起,回 en . De tweede groep bevat alle andere werkwoorden.

Wanneer er een lijdend voorwerp gebruikt wordt dan zal dit voor de eerste groep werkwoorden steeds tussen het werkwoord en het complement geplaatst worden:

- 妈妈回北京来。 Mama komt terug naar Peking.
- 他上船去。 Hij gaat aan boord.

Voor de werkwoorden uit de tweede groep zijn er andere regels van toepassing die we pas in de volgende les zullen zien.


Woordenschat

zhǐ
slechts
非法
fēifǎ
illegaal, onwettig
政府
zhèngfǔ
overheid
进口
jìnkǒu
import
出口
chūkǒu
export
wàng
vergeten
chuán
boot

Schrijven

chuán
wàng
zhèng

Les 13 - 06 feb '10

Grammatica

Deze les hebben we ons beziggehouden met het inkijken van het examen. Verder heeft 狄老师 geprobeerd zijn manier van lesgeven te verduidelijken. Daarnaast hebben we ook nog onze tonen herhaald en enkele tips ontvangen om deze thuis zelfstandig in te kunnen oefenen:

- eerste toon: doe een fietsbel na (tīngēlīngēlīng) (今天星期三)
- tweede toon: het geluid van een luchtbel die opstijgt (blúb) (荷兰人,银行)
- derde toon: het geluid van het motortje in een aquarium: bzzz (美国)
- vierde toon: fòei! (再见,现在)

Les 12 - 16 jan '10

Grammatica

  • 我想用美元换欧元。 Ik wil graag dollars wisselen in euro's.
    今天的汇率是多少? Wat is de huidige wisselkoers?
    现在100美元换73欧元。 Momenteel is 100 dollar, 73 euro waard.

Les 11 - 09 jan '10

Grammatica

Deze les hebben we herhalingsoefeningen gemaakt op het gebruik van en 一点.


Woordenschat

进步
jìnbù
vorderen, progressie