Les 23 - 24 apr '08

Grammatica

 • Ondertussen kennen we drie verschillende voegwoorden: (yě), (hé) en (hái). Ze betekenen allemaal ongeveer hetzelfde, maar er is een licht verschil in het gebruik:

  Wordt gebruikt om twee zinnen met elkaar te verbinden.
  Wordt net als gebruikt om twee zinnen te verbinden, maar het heeft een sterkere betekenis. Je kan het vergelijken met het Nederlandse daarenboven.
  Wordt gebruikt om twee woorden met elkaar te verbinden.

 • Maatwoorden zijn een belangrijk onderdeel van de Chinese taal. Wanneer je een telwoord gebruikt bij een telbaar zelfstandig naamwoord, moet je er ook een maatwoord bij plaatsen. In het Chinees zeg je dus niet twee mensen, maar meer iets als twee individuen van mensen.

  Er bestaan verschillende maatwoorden, waarvan het gebruik afhangt van het zelfstandig naamwoord dat bij het telwoord staat. Voor platte, dunne dingen wordt bvb het maatwoord gebruikt.

  Wanneer je niet weet welk maatwoord bij het zelfstandig naamwoord hoort, mag je altijd het algemene maatwoord (ge) gebruiken. Dit is het maatwoord dat wordt gebruikt bij personen, maar ook voor alle voorwerpen die geen duidelijke vorm hebben zoals een koptelefoon.

  Hieronder volgt een opsomming van de maatwoorden die wij tot nu toe hebben geleerd:

  zhāng
  platte, dunne voorwerpen (papier, schilderijen, kaarten, ...)
  běn
  boeken
  ge
  personen, gebouwen en alles wat geen duidelijke vorm heeft
  céng
  verdiepingen
  hào
  rangtelwoorden (huisnummers, busnummers, ...)

  drie oudere broers wordt in het Chinees dus vertaald als 三个哥哥. vier Chinese boeken wordt 四本汉语书. Het telwoord 2 vormt een uitzondering. In plaats van (èr) gebruikt men het woord (liǎng). De vertaling van twee Chinezen wordt dus 两个中国人.

 • Er bestaan twee vertalingen voor het woord hoeveel: (jǐ) en 多少 (duōshao). Wanneer je gebruikt, moet je het maatwoord erbij zeggen. Bij 多少 is dit niet meer nodig. Je mag ook kiezen welke van de twee je gebruikt, maar de algemene regel is dat je gebruikt wanneer het verwachte aantal klein is (kleiner dan 10). Wanneer het verwachte aantal groter is, gebruik je dus 多少.

  Een paar voorbeelden:

  你有几个妹妹?
  Hoeveel jongere zussen heb je?
  多少中国人住中国?
  Hoeveel Chinezen wonen in China?

Woordenschat

为什么
wèi shénme
waarom
gěi
geven
liǎng
twee
ge (gè)
maatwoord voor personen en algemeen ook voor alles waarvan geen maatwoord gekend is
一个
yīgè
een
一个
yíge
één
hoeveel, enkele
真的
zhēnde
echt
hái
ook (sterker dan )
en
词典
cídiǎn
woordenboek
公司
gōngsī
bedrijf
外公
wàigōng
grootvader (moeders zijde)
gōng
publiek (niet privaat)
喜欢
xǐhuan
leuk vinden
可爱
kě'ài
lief, schattig
律师
lǜshī
advokaat
工程师
gōngchéng shī
ingenieur

Schrijven

cí (14)
jǐ (179)
hé (182)
gè (183)
liǎng (185)
hái (186)
zhēn (192)
xǐ (201)
huān (202)
diǎn (205)
gōng (210)
lǜ (214)
chéng (215)
gěi (289)
sī (305)

Geen opmerkingen: