Les 13 - 06 feb '10

Grammatica

Deze les hebben we ons beziggehouden met het inkijken van het examen. Verder heeft 狄老师 geprobeerd zijn manier van lesgeven te verduidelijken. Daarnaast hebben we ook nog onze tonen herhaald en enkele tips ontvangen om deze thuis zelfstandig in te kunnen oefenen:

- eerste toon: doe een fietsbel na (tīngēlīngēlīng) (今天星期三)
- tweede toon: het geluid van een luchtbel die opstijgt (blúb) (荷兰人,银行)
- derde toon: het geluid van het motortje in een aquarium: bzzz (美国)
- vierde toon: fòei! (再见,现在)

Geen opmerkingen: