第七课:2011年11月19日

语法

  • 那么 en 这么 betekenen hetzelfde.

  • 从来 kan niet op zichzelf gebruikt worden, maar moet altijd in combinatie met of 没有: 我从来不看电视。

  • en worden allebei gebruikt om te zeggen hoeveel keer iets heeft plaatsgevonden. slaat altijd terug op het hele proces van de actie, terwijl slechts slaat op de gebeurtenis:

    - 我去过上海两次。
    - 她去看了三遍京剧。

生词

这么
zhème
zulk
那么
nàme
zulk
zhǒng
maatwoord voor kleuren, talen
zhòng
planten
种田
zhòngtián
land bewerken

生字

tián

Geen opmerkingen: