第八课:2011年11月26日

语法

  • Door te gebruiken kun je aanduiden of iets (on)waarschijnlijk is.

    - 他们会做手术。 Ze gaan zich waarschijnlijk laten opereren.
    - 她不会喜欢他。 Het is onwaarschijnlijk dat zij hem leuk vindt.
    - 他们会把爸爸妈妈忘记。 Ze gaan hun vader en moeder waarschijnlijk vergeten.

    Achteraan kan ook nog geplaatst worden, maar die wordt meestal achterwege gelaten: 老师会去中国的。

生词

大夫
dàifu
dokter
点心
diǎnxīn
dimsum
huid

生字

Geen opmerkingen: