Les 15 - 27 feb '10

Getallen boven 10.000

 • Voor getallen vanaf tienduizend gebruiken de Chinezen het karakter .一万 is dus 10.000, 二万 is 20.000, 三万 is 30.000 enz... Honderduizend komt overeen met 10 keer tienduizend, m.a.w. 100.000 is 十万. 1 miljoen is dan 百万 en 10 miljoen is 千万. Vanaf 100 miljoen wordt weer een nieuw karakter gebruikt: 亿. 1 miljard is bijgevolg 十亿.

  Een paar voorbeelden:

  - 1990年比利时的人口是多少? 九百万。 (9 miljoen)
  - 现在上海的人口是多少? 一千四百万。 (14 miljoen)
  - 中国的呢? 十三亿。 (1,3 miljard)


Kommagetallen

 • Het cijfer dat voor de komma staat, wordt op dezelfde manier geschreven als wanneer er geen komma zou staan. De komma zelf wordt weergegeven door . Alle cijfers die na de komma komen worden gewoonweg opgesomd.

  Een paar voorbeelden:

  - 28,5 = 二十八点五
  - 0,98 = 〇点九八


Breuken

 • Breuken (en dus ook procenten) worden weergegeven door 分之. De noemer wordt ervoor geplaatst terwijl de teller erachter wordt geschreven. Vermits procenten niets meer zijn dan hondersten, is dezelfde werkwijze hier van toepassing, waarbij dan 100 als noemer wordt gebruikt en het procentdeel als teller.

  Een paar voorbeelden:

  - ¾ = 四分之三
  - 56% (= 56/100) = 百分之五十六


Woordenschat

公安局
gōng'ānjú
politiekantoor
一万
yīwàn
tienduizend
一亿
yīyì
100 miljoen
diǎn
komma
分之
fēnzhī
duidt breuken aan
人口
rénkǒu
bevolking

Schrijven

wàn
zhī

Geen opmerkingen: